Jubileu

Sabies què...?

L’any sant de 1575 fou el primer que se celebrà després del Concili de Trento (1545-1563). L’Església havia sortit d’aquell Concili profundament marcada per l’esperit de renovació i de reforma. Els decrets tridentins, aprovats per Pau IV el 1564,…Sabies que...?

L’any sant de 1550 fou celebrat pel papa Juli III, però havia estat preparat pel seu antecessor Pau III, que morí el novembre de 1549 sense poder inaugurar-lo. Efectivament, Pau III havia previst aquesta celebració jubilar i, fins i tot, havia donat…Sabies que...?

Tant bon punt fou elegit papa el florentí Juli de Mèdici, que prengué el nom de Climent VII, promulgà el jubileu de l’any 1525, amb la butlla Inter sollicitudines et coram nobis, del 17 de desembre del 1524. El jubileu es celebrà amb poca…Sabies que...?

El papa Alexandre VI –Roderic de Borja- promulgà el jubileu de l’any 1500 amb la butlla Inter multiplices, que féu proclamar al so de trompeta des de la llotja vaticana, el Dijous Sant de 1499. L’organització d’aquest jubileu, però, ja feia temps…