Viure la misericòrdia

Perdonar les injuries

Aquesta obra de misericòrdia espiritual té una especial dificultat d'exercir-se, i per aquest motiu es cultiva molt poc. És semblant a: “donar bon consell a qui l'ha de menester”. Però, malgrat la semblança, ambdues tenen uns aspectes propis que les diferencien clarament.

Aquesta “correcció del germà” a la que fem referència no s'ha de confondre amb aquella que fa el superior o el mestre envers els alumnes o els pares envers els fills. En aquests casos, hi ha una obligació que és conseqüència de la seva responsabilitat.

Quan parlem de “correcció fraterna”, aquesta és fruit de la caritat i de la misericòrdia.

El primer que diria és que no hem de confondre la “correcció fraterna” amb el judici. Jesús ens adverteix: “No judiqueu i no sereu judicats. Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que hi ha en el teu?”

La diferència és que la correcció del germà és un exercici d'amor, mentre que el judici és conseqüència de creure'ns superiors o més perfectes que els altres; en cap cas neix de l'amor, sinó de l'orgull i de la hipocresia.

Malgrat tot, la Sagrada Escriptura ens convida a corregir-nos els uns als altres: “Si el teu germà et fa una ofensa, vés a trobar-lo i, tot sol amb ell, fes-li veure la seva falta. Si t'escolta, t'hauràs guanyat el germà” (Mt. 18, 15). I Sant Pau, a la seva carta als colossencs, ens diu: “Que la Paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa: instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa” (3, 16).

Jo gosaria dir que aquesta “correcció” esdevindrà eficaç i profitosa per als germans, si es fa:

Amb ESPERIT D'INFANT, és a dir, amb sinceritat i transparència, sense dobles intencions ni malícia disfressada de bons propòsits.

Amb l'actitud del BON SAMARITÀ: Aquest, en ajudar aquell home malferit que troba pel camí, no cerca cap benefici per a ell mateix. Senzillament fer el bé i tractar-lo amb bondat i misericòrdia, malgrat les incomoditats que aquest acte de caritat li comporta. És un acte d'amor pur i generós.

Amb COHERÈNCIA de vida: No tindria cap força la meva correcció al germà si el que jo faig és igual o pitjor del que fa  ell: “Mira, doncs, que allò que en tu ha de ser llum no sigui foscor” (Lluc 11, 35).

I sobretot, com un acte d'AMOR desinteressat i sincer, amb fets concrets: “Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat” (1Jo. 3, 18).

Totes aquestes actituds suposen una autèntica vida interior animada per l'Esperit Sant i plena d'amor de Déu. Llavors actuarem “amb tota mena de saviesa”.  Només d'aquesta manera, estarem preparats per a practicar degudament aquesta Obra de Misericòrdia.

Inés Escrich
Treballadora Social Jubilada de Càritas Diocesana de Barcelona